Địa chỉ

DOANH NGHIỆP KHANG NHƯ

Hotline: 0903 779 298
Email: info@viethacorp.com.vn
Website: www.viethacorp.com.vn

Văn phòng đại diện: 50 Cầu Kinh, P.Tân Tạo A,Q.Bình Tân, TP.HCM
Nhà máy sản xuất: 50 Cầu Kinh, P.Tân Tạo A,Q.Bình Tân, TP.HCM

[map lat=”10.7543095″ long=”106.582″ content_width=”80″ content_width__sm=”100″ content_width__md=”40″ position_x__sm=”100″ position_y__sm=”100″]

Văn phòng đại diện: 50 Cầu Kinh, P.Tân Tạo A,Q.Bình Tân, TP.HCM

[/map]