Tác giả: Lý Quản

Chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm

Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng…

Read More »

Nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm (ATTP) luôn là vấn đề thời sự được toàn xã hội quan tâm, bởi có những tác động trực tiếp tới chất lượng cuộc sống, sức khỏe và tính mạng của người dân. Do…

Read More »